top of page
efcdd4d9c66d46d79528129a7dea5c5b_edited_edited_edited.jpg

Liikumishuvi

Laste arengu
ja liikumismotivatsiooni
uuringud

Avaleht: Welcome
Football outside Jakarta_edited.jpg

Miks uurida laste liikumishuvi?

Koolieelikutest jääb mulje, et nad liiguvad väga palju. See mulje on petlik - väikesed lapsed liiguvad vilkalt ja hoogsalt, nö liikumispuhangutena, ent tänapäeval tegelikult väga vähe. Uuringud näitavad, et 60-75% ajast veedavad nad istuvate tegevuste juures ja alla 5% sel määral aktiivsete tegevuste juures, mis päriselt tervist ja arengut toetavad. 

       Kuna vähese liikumise tagajärjeks on väga tõsiste kehaliste haiguste riski oluline tõus ja kehvem vaimne tervis ning samas hilisematele liikumisharjumustele laotakse vundament esimestel eluaastatel, on väga oluline mõista, millest sõltub laste soov (ja soovimatus) liikuda. 

       Meie uuringud selgitavad välja, millest sõltub laste liikumisrõõmu kujunemine, aga ka istuvate tegevuste eelistamine eelkoolieas.

Avaleht: About Me

Laste areng
ja käimasolev uuring

Praegusel ajal on vaid umbes 11-24% Eesti lastest ja teismelistest 

kehaliselt piisavalt aktiivsed. Varasemad uuringud viitavad, et hea liigutusoskuste areng aitab lastel olla kehaliselt aktiivsem.

     Projektis "Laste suhtumine kehalistesse tegevustesse" uurime liigutusoskuste ja kehalise aktiivsuse ning istuva eluviisi vahelist seost. Väidame, et liigutusoskustes osavamad lapsed naudivad mängimist ja liikumist enam ning neil kujuneb

positiivsem suhtumine liikumisse, mistõttu nad on aktiivsemad. Me töötame välja maailmas ainulaadsed hindamisvahendid selle seosteahela kontrollimiseks koolieelikutel. Hindame ka, kuivõrd istuvates tegevustes veedetud aeg sõltub hoiakutest istuvate tegevuste suhtes. Tänaseks on juba enam kui 100 Eesti last koos vanemaga osalenud. 

 

Aita teadust edasi ja tule osale oma 4-5-aastase lapsega uuringus!

Mõmmiga_logo_ymar.png
Avaleht: Text
Climbing a Tree_edited.jpg

Liigutusoskuste areng

Et hiljem õppida spordialasid või tantsimist, on tarvis 3-8-aastaselt omanda põhiliikumisoskused:

  • edasiliikumisoskused (nt. jooksmine, hüppamine, suusatamine, ujumine)

  • vahendi käsitlemise oskused (nt püüdmine, viskamine, jala või reketiga tabamine)

  • tasakaaluoskused, mis aitavad tasakaalu hoida (nt kummardumisel või kiikumisel) 

Need oskused ei küpse iseenesest - neid tuleb õppida ja harjutada. ​

Toddler Reading_edited.jpg

Tunnetuslik areng

Moodsad uurimismeetodid on võimaldanud avastada, et laste liigutuslik ja vaimne areng on palju tihedamalt seotud, kui pikka aega usuti.

     Nüüdseks on teada, et liigutusoskuste areng ennustab nii seda, kui palju laps liigub kui ka tema tunnetuslikku arengut - liigutuslikult osavamad lapsed on suurema tõenäosusega kehaliselt aktiivsemad ja jõuavad koolis paremini edasi kui kehvemate liigutuslike oskustega lapsed. Lisaks on piisav liikumisaktiivsus oluline hea vaimse tervise jaoks.

Playful Child_edited_edited_edited.jpg

Liikumisaktiivsus

Vanuses 3-4 a on vajalik liikuda

  • vähemalt 3 tundi päevas, jaotatuna kogu päeva peale

  • sealhulgas 60 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega (s.t. et laps hakkab vähemalt pisutki higistama ja hingeldama)

  • liikumistegevused peaksid olema erisugused

  • ekraaniaega mitte üle tunni 

Alates 5. eluaastast vähemalt 60 min mõõduka kuni tugeva intensiivsusega liikumist.

Avaleht: Research

Uurimisrühm

Portree_Hannus_2020.png

Aave Hannus, PhD

uuringuprojekti juht, uuringu põhitäitja

     Aave on Tartu Ülikooli õppejõud, spordipsühholoogia teadur ja praktiseeriv spordipsühholoog. Aave õpetab spordi- ja liikumispsühholoogiat üliõpilastele, treeneritele, lapsevanematele ja sportlastele. Teadlasena huvitab teda, millest sõltub laste liikumisrõõm.

Noella.jpg

Noella-Madleen Pärn

uuringu läbiviija

     Noella-Madleen on Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi õppekava 2. aasta magistrant, EKR 4 kutsetasemega võimlemistreener ning Tartu Linnavalitsuse sporditeenistuse peaspetsialist. Treenerina omab Noella-Madleen kogemust 7 aastat, mille käigus on ta õpetanud ilu- ja rühmvõimlejaid vanuses 3-15 eluaastat. Treenerina hoolib Noella-Madleen väga sellest, et lapsed ja noored tunneksid rõõmu liikumisest.

Eneli.jpg

Eneli Kutter

uuringu läbiviija

     Eneli on Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi õppekava 2. aasta magistrant ja EKR 6 kutsetasemega jalgpallitreener. Ta on erinevas vanuses inimesi treeninud 8 aastat. Hetkel töötab Eneli mereväes spordiinstruktorina. Tema jaoks on treeneritöö privileeg ja ta väärtustab seda vastutust, et tal on võimalus tekitada lastes huvi liikumise ja spordi vastu.

Karolin.jpg

Kärolin Kiviste

uuringu läbiviija

     Kärolin õpib Tartu Ülikooli bakalaureuse programmis. Tema motoks on, et liikumisest peitub rõõm ja tervis ning soovib, et kõik jõuaksid sellise uskumuse juurde pigem varem kui hiljem.

Ave.jpg

Ave Amor

uuringu läbiviija

     Avel on terviseteaduste magistrikraad, tal on õpetaja kutse ja töötab kehalise kasvatuse õpetajana. Koolis töötades mõista ta väga hästi, et kehalise aktiivsuse harjumused kujunevad juba varases lapsees ning liikumisharjumuse aluseks on nauding liikumisest ehk liikumisrõõm.

Dagmar.jpg

Dagmar Rahula

uuringu läbiviija

     Dagmar on Tartu Ülikooli spordipsühholoogia 2. aasta magistrant. Õpingute kõrvalt teeb Dagmar tööd Põhja-Tallinna Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus ning Tartu Ülikoolis õppeassistendina. Lisaks on ta vabatahtlik nõustaja MTÜ Lahendus.net-is.

Mark.png

Mark Kristohver Emmerich

uuringu läbiviija

     Mark on Tartu Ülikooli spordipsühholoogia 1. aasta magistrant. 
Kliendinõustaja töö kõrvalt veedab ta oma aja erinevaid spordialasid harrastades. 
Ta on tegelenud tennise, kergejõustiku ja tõstmisega, hetkel on käsil judo-võtete omandamine. 
     Marki paelub inimkeha füüsilise potentsiaali saavutamine ja liikumise seosed vaimse tervisega.

Lisett.jpg

Lisett Pavelson

uuringu läbiviija

     Lisett on 3. aasta psühholoogia bakalaureusetudeng. Õpingute kõrvalt töötab Lisett FC Elva noorsportlasti toetava isikuna Eliitmängijateprogrammis ja Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses assistendina. Lisaks on Lisett vabatahtlik MTÜ Toetuses ja Tartu Ülikooli Spordiesinduses. Juba noorena saadud spordipisik on saatnud teda terve elu ja seega on paljud tema elutegevused seotud just spordivaldkonnaga. Ta leiab, et kui lapsed juba varajases eas oskavad rõõmu tunda spordist ja selle tegemisest, siis saadab see neid kogu elu vältel.

Pilt Tiiast.png

Prof Tiia Tulviste, PhD

arengupsühholoogia ekspert

     Tiia on Tartu Ülikooli arengupsühholoogia professor. Ta loeb arengu-ja kultuuripsühholoogia kursusi. Oma teaduslikus uurimistöös huvitub ta seostest lapse kasvukeskkonna ja arengu vahel.

Kenn.jfif

Kenn Konstabel, PhD

tervisepsühholoogia ekspert,
uuringu vastutav täitja

     Kenn on Tervise Arengu Instituudi vanemteadur ja Tartu Ülikooli isiksuse- ja tervisepsühholoogia kaasprofessor. Teadustöös huvitub tervisekäitumisest ja isiksusepsühholoogiast.

Avaleht: Team Members

Kontakt

  • Uuringute toimumise asukoht 

       Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi õppehoone

       Ujula 4, Tartu

  • Postiaadress

      Tartu Ülikooli psühholoogia instituut

      Näituse 2, 50409 Tartu

+372 56241207

Child at Psychologist
Avaleht: Contact

Uuring "Laste suhtumine kehalistesse tegevustesse" viiakse läbi
Euroopa Regionaalse Arengu Fondi ja programmi Mobilitas Pluss toetusel, uurimisprojekt MOBJD596 „Koolieelikute hoiakute mõõtevahendite konstrueerimine ja valideerimine: Hoiakute mõõtmine kehalise aktiivsuse ja istuvate tegevuste suhtes“.

Avaleht: Text
bottom of page